Érdekes írások azoknak, akik érdeklődnek a közelebbi és távolabbi múlt iránt

Történelem Mindenkinek

Történelem Mindenkinek

Kudarcok - hősök - és diadal: az 1552-es magyarországi török hadjárat

2023. szeptember 18. - Szentgáli Zsolt

Egy korábbi posztomban már bemutattam az 1543-mas szulejmáni hadjáratot. Most kicsit később veszem fel a magyar történelem fonalát.

1550.jpg

Az 1541-ben három részre szakadt Magyarország két részének újraegyesítésére 1551-ben történt kísérlet, amikor János Zsigmond gyámja, Fráter György (akinek lelkiismeret-furdalása volt Buda 1541-es elvesztése miatt) átengedte a keleti országrészt (Tisztántúl + Erdély) Habsburg Ferdinándnak.

A török politika alapelve volt másfél évszázadon át, hogy Magyarország két fele nem kerülhet azonos jogar alá - ezért büntetésként a következő évben kettős támadás indult hazánk ellen.

1552_terkep.png

 A kisebbik török sereget Ali budai pasa vezette. Először nyugat felé fordultak.

 veszprem.jpg

Még a nyár elején - viszonylag könnyen - elfoglalták Veszprém várat, mely a Séd patak fölé magasodó sziklán állt. A püspöki város a következő évtizedekben többször cserélt gazdát. A püspökök Sümegre költöztek.

Ali innen észak-kelet felé fordult vissza és Hont valamint Nógrád megyéket "célozta meg".

temesvar_1552_terkep.jpg Időben ekkortájt a magyarországi hadszíntérre érkezett a török fősereg, Ahmed vezetésével.

Június 24-én fogták ostrom alá Temesvárt, melyet a hős, Losonczy István védett, mintegy 2 300 harcossal. Kitartóan védekeztek, de segítséget nem kaptak, a júliusi hőség pedig kiszárította a mocsarakat a törökök így a falak közelébe férkőztek.

Július végén Losonczy kénytelen volt szabad elvonulás fejében átadni a várat, de a kivonuló védőket (és kapitányukat!) a törökök hitszegő módon meggyilkolták!

A történtek hírére Lippa őrsége elmenekült, így e vár harc nélkül lett a hódítóké.

solymos.png

A töröké lett Solymos is. Ez a vár a mai napig szép állapotban maradt ránk.

terkep.jpg

Ali serege sem tétlenkedett: július elején ostrom alá fogta a kis hegyi várat, Drégelyt, melyet Szondi György mindössze 150 katonával védelmezett.

dregely_1552.jpg

A néhány napig tartó ostrom során a magyar hősök - kapitányukkal az élükön - életüket adták a hazáért. A vár olyannyira elpusztult, hogy a törökök nem építették újjá, hanem palánkot építettek a faluban - mely ma is a Drégelypalánk nevet viseli.

dregelypalank.jpg

Drégely elfoglalása uán Ali - mintegy 15 ezres - hada egy kisebb "kanyarral" haladt az Alföld felé.

holloko.jpg

Elfoglalták a kicsiny Hollókőt - mely vár a világörökségi falucska feletti dombon magasodik. Nem volt nehéz dolguk, mert az őrség - a török közeledtének hírére - elmenekült.

bujaki_var.jpg

Következett a valamikor szép Buják, melyre manapság már csak alig pár kő emlékeztet. Innen az őrségnek "csak" egy része futott el, az ostrom így is csak öt napig tartott (július 14-19).

kogutowicz_felvidek_1552_flatten.jpg

A várak eleste - elsősorban Drégelyé - mozgósította a keresztényeket, akik kb. 10 ezer fős hadat (hajdúk, zsoldosok, várkatonák stb.) tudtak összegyűjteni augusztus elejére. A palásti mezőn vívott kétnapos csatában (augusztus 10/11) a tapasztalatlanabb keresztény hadak - az olasz harcosok hősies kitartásának ellenére - megsemmisítő vereséget szenvedtek.

Alinak a Felföld irányából érkező kisebb és Ahmednek az Alföld irányából érkező nagyobb seregei Szolnok alatt egyesültek.

szolnok_1552_01.jpg

Szolnok volt a korabeli magyar várrendszer egyik "legfrissebb" tagja. 1550/51-ben épült, mégpedig kő hiányában speciális "magyar technikával", azaz a vesszővel erősített gerendafalak közé földet döngöltek. A vár a Tisza és a Zagyva találkozásánál feküdt, azaz a folyók is védték.

szolnok.png

A modern erősség sorsa napok alatt eldőlt. A törökök szeptember legelején érkeztek, majd pár éj alatt előbb a naszádosok és a külföldi zsoldosok szöktek meg.

A kapitány Nyáry Lőrinc és 50 hűséges gyalogosa a nyitott várkapuban vrta sorsát. Szeptember 4-én fogságba estek.

eger_terkep.jpg

Az egyesített török had szeptember 9-ért Eger falai alá. Dobó István kapitánysága alatt, mintegy 2000 magyar védő várta - némi túlzással - a halált.

eger_3d.png

A vár a középkori püspöki székesegyház és gótikus palota köré épült - és rendelkezett pár modernebb védművel is. Hosszas ágyútűz után a törökök többsör is indítottak gyalogsági rohamot: szeptember 28-ám, október 4-én a végső kétnaposat pedig október 12/23-án.

Végül bekövetkezett a magyarországi várharcok egyik legnagyobb diadala: október 18-tól, 39 napostrom után a törökök feladták és elvonultak!

Magyarország népének Eger védelme reményt adott: akár a török fősereg is legyőzhető.

Különösen ostoba döntések a XX. század első felében

Súlyos következményekkel

1. A Monarchia hadüzenete Szerbiának (1914. július 28.)

merenylet_1914.jpg

A hadüzenet ürügye a Ferenc Ferdinánd elleni merénylet volt, de a katonai és polgári vezetés valójában „preventatív háborút” akart, azaz Szerbia megleckéztetését.

Több szempontból is ostoba döntés volt. Esetleges győzelem (Szerbia elfoglalása) esetén újabb hatalmas szláv etnikai tömb került volna a Birodalomba, egyre inkább fenntarthatatlanná téve a dualizmust és az alkotmányos kormányzást.

haditervek.jpg

Várható volt, hogy Oroszország a szerbek segítségére siet, a Monarchia pedig nem elég erős kétfrontos háborúhoz.

A következmény: világháború, legalább 20 millió (!!!) emberi élet elvesztése, a Monarchia megsemmisülése, a történelmi Magyarország felbomlása….

  1. A Kerenszkij-offenzíva (1917. július).

A februári forradalom során megbukott a despotikus cári rendszer. Az orosz birodalom népei esélyt kaptak valamifél demokratikus változásra.

kerenszkij_katonakkal.jpg

A megalakult Ideiglenes Kormány hadügyminisztere az eszer ügyvéd, Kerenszkij lett. Bár a lakosság – és különösen a katonák – egyértelműen békére vágytak, de a Kormány tovább folytatta a háborút az antant oldalán. Kerenszkij parancsára az orosz hadsereg júliusban újabb támadást indított a Monarchia – szintén rozoga állapotban lévő – csapatai ellen.

kerenszkij_terkep.png

A támadást visszaverték, az orosz hadsereg lelkesedése végleg megszűnt, a katonák közül sokan szétszéledtek. Az Ideiglenes Kormány – amúgy is ingatag – népszerűsége megszűnt, a káoszból egyetlen igazán szervezett erő emelkedett ki: a bolsevik párt. Amikor októberben átvették a hatalmat, senki nem állt a Kormány mellé.

Következmény: 70 évig tartó kommunista diktatúra, mérhetetlen szenvedés, polgárháború, munkatűborok, terror, éhínség – tízmilliók halála.

  1. Az USA alkotmányába az alkohol árusítását és fogyasztását tiltó cikkely kerül be 1919-ben.

A századfordulón általános volt – női, keresztény és baloldali szervezetekben is – hogy az alkoholfogyasztás nagy mértékben rongálja a családi életet. Ebben természetesen sok igazság volt és van.

we_want_beer.jpg

DE: a teljes, országos alkoholtilalom ostoba döntésnek bizonyult. Az USA népe nem hagyta abba az ivást – csak most már ezt a korábbi kocsmák helyett „zugkimérésekben” tehette meg. A korábban alapvetően törvénytisztelő lakosság mentalitása megváltozott: egyre kevésbé tartották bűnnek a törvényszegést.

 

al_capone.jpg

A tilalommal a szervezett alvilág járt a legjobban: szeszcsempészek és illegális szeszfőzök lettek dúsgazdagok, a maffia egyre több politikust vesztegetett meg.

Következmény: A tilalmat ugyan 1933-ban eltörölték, de a szervezett alvilág addigra szinte mérhetetlenül nagyra nőtt, egyre jobban veszélyeztetve a demokráciát. A szeszről pedig átnyergeltek más területekre: kábítószer, prostitúció, illegális szerencsejáték…

  1. A győztes hatalmas 132 milliárd aranymárka jóvátételt kérnek Németországtól 1921-ben

Az I. világháborút megnyerő antant Németországgal akarta kifizettetni saját háborús költségeit + végleg meg akarták gyengíteni Németországot, hogy ne kezdhessen újabb háborút.

ruhr_videk_megszallasa.jpg

Az 1921-ben „megállapított” jóvátételi összeg értelmetlenül magas, kifzethetetlen volt. A kifizetése körüli huzakodás (elsősorban a franciák és a németek között) végig kísérte a ’20-as éveket és állandóan mérgezte a két ország viszonyát.

dawes_terv.jpg

Voltak ugyan „kibékülősebb” szakaszok – főleg az amerikai hiteleknek köszönhetően – de a jóvátételeket igazságtalannak tartó német közvélemény soraiban állandó támogatást biztosított a szélsőjobboldalnak. Erre épített Hitler is.

Következmény: Amikor – a gazdasági összeomlás hatására – 1932-ben végül eltörölték a jóvátételi fizetéseket, már késő volt. A német közvélemény széles tömegei fordultak a sértettségükre szélsőséges „gyógyírt” kínáló nácik felé.

  1. Előrehozott parlamenti választást tartanak Németországban 1930-ban.

Az Amerikából kiinduló gazdasági válság Németországot is elérte 1929-ben: csődök, munkanélküliség, szegénység. Az 1928-as választások után alakult kormánykoalícióban vita alakult ki a válságkezelés mikéntjéről, ezért azt a döntést hozták, hogy – feleslegesen – előrehozott választást tartanak 1930-ban.

valasztasok.jpg

A náci párt (NSDAP), amely 1928-ban alig 2,5%-al csúnyán leszerepelt, most kihasználta a lakosság elkeseredését és meglovagolta a nacionalista érzelmeket à 18% fölé kerülve áttörést értek el.

hitler_palkat.jpg

A válság súlyosbodott, az addig méltán megvetett, harsány, erőszakos és primitív náci párt egyre elfogadottabbá vált à már csak pár évnek kellett eltelnie 1933-ig, Hitler kancellári kinevezéséig.

A következmények: terror, népirtás, világháború, legalább 50 millió emberi élet elvesztése.

Szomorú szovjet történelem - erős viccekben

Diktatúra és humor

rk-2020-04-15-majakovszkij.jpg

- Mi volt Majakovszkij elvtárs utolsó mondata öngyilkossága előtt?

- Ne lőjetek, elvtársak!

sztalin_pipazik.jpg

Sztálin elvtárs nem találja kedvenc pipáját. Az NKVD mindenkit letartóztat, aki abban az időpontban a Kreml-ben járt.

Másnap Sztálin, a zubbonya zsebében megtalálja mégis a pipát. Hivatja Beriját:

-Megvan a pipa, elengedhetik a lefogott embereket!

- Sajnos nem tehetem Sztálin elvtárs!

- Miért nem nem?

-Mert a felük belehalt a vallatásba.

- És a másik fele?

-Ők bevallották, hogy ellopták...

 

gulag.jpg

- Hallotta? A Politikai Bizottság politikai vicc-pályázatot hirdet!

- Nem! És mi lesz a fődíj?

- Nyolc év Szibériában...

recsk_-szogesdrot-es-ortorony.jpg

Két elvtárs beszélget Moszkvában:

-Képzeld, remek állásom lett!

- Mi az?

-Egész nap egy toronyban kell ülnöm.

-Miért olyan jó állás ez?

- Mert figyelnem kell a látóhatárt és jelentenem kell a népbiztosságon, ha a szovjet győzött az egész világon!

- És mennyit kapsz ezért?

-Nyolcvan rubelt!

- Az nem sok!

- Lehet - de ez örökös állás...

bam.jpg

Száguld az expressz a Bajkál-Amur vasútvonalon. Hirtelen megáll és már másfél órája vesztegel a nyílt pályán.

Végre felbukkan a kalauz, a türelmetlen utasok megkérdezik:

- Miért állunk?

- Mozdonyt cserélünk.

- Miért?

- Miért? Miért? Vodkáért!

kukorica.jpg

Hruscsov meglátogat egy kolhozt. Fénykép készül és megy az utasítást a központi pártlapnak, hogy közölni kell. Igen, de mi legyen az aláírás?

Első javaslat: "Hruscsov elvtárs a disznók között". Elvetik, mert félreérthető.

Második javaslat: "Hruscsov elvtársat körülveszik a disznók." Ez sem jó, túl ellenforradalmi.

Végül másnap megjelenik a kép. Alatta a felirat: "Balról a harmadik - Hruscsov elvtárs".

kadar_brezsnyev_csok.jpg

Mit mondott Kádár Brezsnyev halálakor?

"Pedig hogy tudott csókolni."

Térképek a mohácsi csatához

A magyar történelem - következményeit tekintve - egyik legnagyobb katasztrófája

1520.png

1512-1520 között uralkodott I. (Vad) Szelin, az oszmán birodalom egyik legnagyobb hódítója. Mindössze 8 év alatt megduplázta a területeit, meghódítva a Közel-Keletet, Mekkát és Egyiptomot, felvéve a kalifa címet.

torok_hadjarat.jpg

1520-ban trónra lépett fia, II. (Törvényhozó) Szulejmán (1520-1566) uralkodása első évei háborúskodással töltötte. Első hadjáratával, 1521. augusztus 29-én (!!!) elfoglalta "Magyarország kulcsát", Nándorfehérvárt.

Bár ő maga személyesen 1522-ben Rodosz szigete ellen indult, de a következő években folytatódott a déli magyar határvédelem felőrlése. Ezt nem tudta érdemben megakadályozni Tomori Pál seregeinek győzelme sem, 1523-ban a szávaszentdemeteri csatában.

europa_hatalmi_rendszere.png

 Európát épp ezekben az évtizedekben több konfliktus osztotta meg.: A Habsburg-család hatalmas területeket gyűjtött össze házassággal / örökléssel (Ausztria, Kelet-Burgundia, a gazdag Németalföld, Spanyolország, Dél-Itália).

Ám az óriási hatalom többeket ellenük fordított: a magát bekerítve érző (és Itáliát birtokolni vágyó) Franciaországot, a német protestáns fejedelmeket és az Oszmán Birodalmat.

Hazánkban ekkor II. Lajos (1516-1526) uralkodott, aki felesége, Mária révén a Habsburg szövetségi rendszer tagja volt.

csata_1.png

Szulejmán személyesen 1526-ben indult Magyarország ellen. Nándorfehérvártól északra elfoglalta Péterváradot, majd Eszéket és augusztusban átkelt a Dráván.

A magyar sereg lassan gyülekezett és haladt dél felé, augusztus végére Mohácstól délre jutottak el. A fiatal (20 éves) király nem menekült el, hanem seregével tartott.

 csata_2.jpg

A magyar sereg már augusztus 29-e délelőttjén felsorakozott. A király személyes jelenléte ellenére Tomori Pál kalocsai érsek, a végvári harcokban járta katona lett a fővezér.

A keresztény (nem csak magyarokból álló!) hadak két, egymást követő harcrendben álltak fel: a szárnyakra került legerősebb, csatadöntőnek szánt fegyvernemünk a páncélos lovasság, Batthyány Ferenc horvát bán és Perényi Péter koronaőr vezetésével. Az első hadrend centrumát zsoldos (profi!) páncélos gyalogság alkotta.

A törökök jelentős túlerőben voltak, de lassan nyomultak előre. 

A ruméliai (tehát balkáni) lovasság talán némi gondba kerülhetett, amikor esetleg egy csúszós lejtőn ereszkedtek lefelé - ezt használhatta ki az 1. magyar harcrend rohama, aki kora délután részleges sikereket is érhettek el.

Időközben beérkezett a török sereg többi eleme (janicsárok, anatóliai (ázsiai) lovasság is - túlerejük így először a magyar lovasságot (1., majd 2. harcrend) őrölte fel, majd a magukra maradt, menekülni nem tudó gyalogságunkkal végeztek.

II. Lajos még el tudott menekülni, de tragikus lovasbalestben életet vesztette.

Az ország szíve nyitva állt a török hódítók előtt.

Újabb történelmi aranyköpések :)

Folytatódik a közkedvelt sorozat

theodor_herzl.jpgtivadar_puskas.jpg

Herzl Tivadar tervezte a telefonközpontot.” – Ezek a fránya Tivadarok: egyik megírja a cionizmus alapművét (Herzl), a másik pedig megtervezi a telefonközpontot (Puskás). Már csak Puskás Öcsi hiányzott…

benz.jpg1925_ford_model_t_touring.jpg

Galamb József tervezte Benz autóját.” – Ezek a korai autógyártók, hogy hasonlítanak egymásra… A német Benz és az amerikai Henry Forrd. A makói mérnök a Ford T-modellt tervezte…

cold_war_map_freemanpedia_ap_world_modern.png

Európában két nagyhatalom van: az USA és a Szovjetunió”. – Hát a SZU még csak-csak, de az Európában lévő Amerika?

ddr_map.jpg

„Az NSZK volt a nyugati, az NDK pedig a német” – Tehát, aki nyugaton él, az már nem is lehet német? 😊

iron_curtain_map.png

Ausztria megígérte, hogy nem csatlakozik a Varsói Szerződéshez” – Pedig már lelki szemeim előtt látom, ahogy a tiroli hegyipásztorok vörös csillaggal tüntetnek a Szovjetunió mellett 😊

 

„Egyiptom elkezdi államosítani az országot” – Egy egész országot? Mindenestől?

 

execution_de_danton.jpg

„Dantont a guillotine alá száműzték” – Egy is fogalmi zavart érzek 😊 A száműzést túl szokta élni az ember (néha évtizedekig), a guillotine-.t általában nem…

atvagasok.jpg

„Vásárhelyi Pál levágta a folyók kanyarulatait.” – A derék vízépítő mérnök valóban megtervezte a Tisza szabályozását a Reformkorban, de kötve hiszem, hogy személyesen ragadott volna ásót és lapátot…

 

 

Szent István ünnepére

Szülőfalum újságjában (régebben) megjelent írásom szerkesztett változata

portrayal_of_stephen_i_king_of_hungary_on_the_coronation_pall_1.jpg

Augusztus 20-a legrégibb nemzeti ünnepünk. Sőt: a megfogalmazás nem is teljesen pontos, ugyanis augusztus 20-át, már akkor ünnepelte a magyarság, amikor a „nemzeti ünnep” fogalma egyáltalán nem is létezett. Első királyunk 1038. augusztus 15-én halt meg, Nagyboldogasszony napján, amit a hívők mindenkor különös kegyelemnek tekintettek; néhány évtizeddel később, 1083-ban pedig szentté avatták. Ekkor, több, mint kilenc évszázaddal ezelőtt tették ünnepét augusztus 20-ra.

A nemzeti ünnep, mint fogalom csak a kései XVIII. és a XIX. században született meg a modern, polgári nemzetállamok létrejöttekor. Ez az eredetileg egyházi ünnep majd’ egy ezredév során annyira mélyen meggyökeresedett a magyar nép gondolatvilágában, hogy az 1945 után berendezkedő új hatalom sem merte augusztus 20. napját szürke hétköznappá visszaváltoztatni. Szent Istvánt nem akarták, és nem merték ünnepelni – ez is jelzi történelmi személyiségének súlyát – ezért inkább kitalálták alkotmányunk ünnepét. Generációk nőttek fel így. A történelem egyik nagy tanúsága, hogy az elnyomó rendszerek előbb-utóbb megbuknak, tetteik nyilvánosságra kerülnek, az élet pedig – már amennyire lehet – igyekszik visszatérni a normális kerékvágásba.

           Az ember ritkán szokott elgondolkodni a mindennapi valóságon, azokon a dolgokon, amit természetesnek tekintünk. A példa kedvéért – még ha igen furcsán is hangzik elsőre – a legtermészetesebb tényként könyveljük el, hogy van, létezik Magyarország. Pedig a világtörténelemben – a Kárpát-medence múltjában is – számtalan népet tudunk felsorolni, melyek soha nem tudtak államot létrehozni és megsemmisültek; illetve olyanokat is bőségesen, melyek állama megszűnt, felmorzsolódott az évszázadok viharaiban. A magyar nép és Magyarország azonban (még) létezik.

            István király nevéhez automatikusan csatoljuk az államalapító jelzőt – és ez nagyon is helyénvaló. De bele szoktunk-e gondolni – legalább alkalmanként – abba, hogy mit is jelent ez? A jelen magyarságának egyik nagy kihívása: felzárkózni. Európához. Első királyunk pontosan ezt tette. Átvette az európai intézményeket (modern monarchia, közigazgatás, írott törvények, ezüstpénz stb.), de tisztában volt vele, hogy ez még nem minden. Európa szellemi közösséget is jelentett. Nem véletlen, hogy hosszú évszázadokon át kontinensünk népei önmeghatározásként nem az „Európa”, hanem a kereszténység szót használták. Európa sokkal több volt, mint holmi földrajzi egység, Európa jelentette a középkorban az egész a keresztény civilizációt, egységes normákkal, gondolkodásmóddal. A magyar nép kereszténnyé tétele természetesen már István király előtt elkezdődött. A nyugati civilizáció mellett is Géza nagyfejedelem döntött. Szent Istvánnál azonban mindez külső kényszerítő tényezőből belső meggyőződéssé vált. Szent István óta minden felelősen gondolkodó magyarnak tisztában kell vele lennie, hogy hazánk az európai, a nyugati civilizáció része – ez pedig az anyagi valóságon túlmutató elkötelezettséget is kell, hogy jelentsen (pl. az emberi személy méltóságának tiszteletét). A mi feladatunk is az, hogy vegyünk részt a kontinensünk lelki és fizikai építésében.

           Talán a honfoglalás, de legkésőbb a kalandozások kudarca óta örök kihívásunk, hogy egyszerre legyünk európaiak és magyarok. Ez volt a kérdés ezer éve, és ez most is. Magyarságunkat ma sem szabad az európaisággal szemben álló valóságként megélni

Első királyunk örömmel vette át azokat a mintákat és értékeket, amelyek népünk javára szolgáltak. Még közvetlen rokonai sem értették meg, hogy népünk igaz túlélésének egyetlen esélyét az európaiság és magyarság együttes megélése biztosíthatja: Vazul elvetett mindent, ami nyugati (és a múlt felelevenítéséről álmodozott), Orseolo Péter pedig úgy akart itt mindent nyugatosítani, hogy nem volt tisztában az itteni viszonyokkal. Velük szemben – csak a példa kedvéért – érdemes olyan költőink példáján elgondolkodnunk, mint Petőfi és Ady. Mindketten a nyugati eszmékhez, mintákhoz mérték magukat, nemzetüket – és felemelni igyekeztek azt.

           Hajlamosak vagyunk – nem is jogtalanul – tragikusnak tekinteni történelmünket. Muhi, Mohács, Majtény, Világos, Trianon után erre minden okunk megvan. De mindezek mellett észre kell vennünk annak csodáját, hogy egyáltalán még itt vagyunk, és fel kell ismernünk a múltban kapott nagy adományainkat. Nem a legkisebb ezek közül, hogy állami létünk kezdetén egy valóságos géniusz áll, akinek ráadásul négy évtized adatott a trónon, hogy olyan államot teremtsen, amely egy évezrede dacol a megsemmisülés gyakori fenyegetésével.

           Szent István példa, remény és erő forrása lehet mindnyájunk számára.

A Munkáspárt propagandája - plakátokon keresztül

A magyar demokrácia politikatörténetének érdekes elemét jelenti a Munkáspárt létezése.

1989 őszén-telén, amikor a korábban egyeduralkodó MSZMP MSZP-vé alakult néhányan úgy gondoltál, hogy nyíltan felvállalják a kontinuitást a Kádár-rendszerrel és MSZMP néven újjáalakultak.

Üzenetük lényege évtizedek óta változatlan: nyíltan felvállalt Kádár-nosztalgia. Jelen posztban választásai plakátjaikon keresztül mutatom be üzeneteiket.

1990 

20_mszmp_nemzetikonyvtar_1990.jpg 

Grafikákájában felettébb egyszerű szórólap. Kizárólagosságra törekvés ("csak") és a klasszikus szóhasználat: "dolgozók". A szín csak piros lehet.

mszmp_1990_iii.jpg

Ismét klasszikus érvelés: a "kapitalizmus" rosszat hoz ("áremelkedés" stb.) - de ezt legyőzi a "megújult" MSZMP. Azért a kádári diktatúri dicsőítóitől furcsa a "szabadság" kifejezés... Kiemelkedő helyen szerepel a "munka" szó - hiszen a Kádár-rendszer legfőbb legitimációja a teljes foglalkoztatottság volt (kapukon belüli munkanélküliséggel, "vattaemberekkel" stb.).

18_mszmp_nemzetikonyvtar_1990.jpg

E plakát üzenete hasonlít egy szintén 1990-es MSZP-szórólapra: minden más párt jobboldali, de kell baloldal is.

mszmp_1990_ok_mi.jpg

Erre a szórólapra konkrétan emlékszem (kamasz voltam 1990-ben). A szóhasználat ismét "klasszikus": "nagygazdák" / "tőkések".

mszmp_1990.jpg

Egy újabb plakát, ahol a "MUNKA" van kiemelt helyen. A megélhetés valóban kulcskérdés volt az 1980-as évek elszegényedése után. És persze ismét itt van a "szabadság" is

Ekkor még 4% volt a parlamentbe jutás küszöbe - amit 3,7%-os eredményükkel majdnem el is értek...

1994

A nem túl jól csengő "MSZMP" nevet még 1993-ban "Munkáspártra" cserélték. 

munkaspart_1994.jpg

Ismét megérkeztük a Maslow-is piramis kulcsszavához: "BIZTONSÁG" A szórólap már-már költészeti magasságokba emelkedik. Ismét egy hagyományos kifejezés :"nyomor". (Tekintve, hogy a rendszerváltással 1,5 millió munkahely szűnt meg, sokan valóban elszegényedtek). A szín ismét piros.

 munkaspart_1994_program.jpg

Ritkaság a politikában, amikor egy párt részletes, pontokba szedett programot ír ki - és nem csak rövid szlogeneket. A "baloldal" itt nyíltan felvállalt önmeghatározás.

munkaspart_thurmer_1994.jpg

Ekkor tűnt fel plakátokon a férfiú, aki évtizedeken át párt "ikonikis" arca maradt: Thürmer Gyula elnök. A nyomdai kivitelezés még elég egyszerű.

Ebben az évben - némi visszaeséssel - 3,2%-ot értek el. Sokan az MSZP 1994-es győzelmét a Kádár-nosztagiával magyarázzák, de úgy tűnik a Munkáspárt ebből nem tudott eleget profitálni.

1998

A Horn-kormányban való csalódás hozta el a párt legjobb eredményét: 4,1% (183 ezer voks). Feltehető, hogy a korábbi MSZP-szavazók egy része átszavazott. Mivel azonban 5%-ra emelték a parlamenti bejutás küszöbét, így továbbra is az országházon kívül maradtak.

fopolgarmester_1998.jpg Ebből az évből önkormányzati választási plakátot találtam tőlük. Nyilván nem volt reális esélye annak, hogy ne egy nagy párt adja a főpolgármestert - de indulásukkal jelezték, hogy ők is a jelen vannak a politikai színtéren.

2002

munkaspart_thurmer_2002.jpg

Thürmer Gyula már szebb nyomdatechnikával tűnik fel. Szerepel a klasszikus szlogen : "Kádár alatt jobb volt" (Akkortájt rádió-műsor is létezett ezzel a címmel" . Kiírták a rendszer hagyományos önigazolását is: "Teljes foglalkoztatottság".

 Népszerűségük hanyatlásnak indult - alig kerültek 2% fölé... 

2006

2005-ben kibővítették a párt nevét: "Magyar Kommunista Munkáspártra", 2006-ban viszont szakadás történt, ami teljesen erodálta maradék parlementi bejutási esélyeiket is.

munkaspart_2006.jpg

Thürmer Gyula kicsit szomorkás már a képen. A vörös szín immár teljesen domináns. A megszólítottak továbbra is a szegények, munkások.

Sorsfordító év volt ez számukra, mert - nyilván a szakadás miatt is - kb. 22 ezer szavazójuk maradt. Ezzel jócskán az 1%-os küszöb alá estek, azaz már az állami támogatástól is elestek.

fopolgarmester_2006.jpg

Egészen "szürreálisnak" hat az "ANTILIBERÁLIS" kifejezést vörös színekben és baloldalról olvasni.  A plakát szinte vehemensebben támadja az akkori főpolgármestert, mint a korabeli Fidesz. Megfigyelhető egyfajta belváros - külváros szembeállítás is.

2010

Teljesen a politikai élet perifériájára szorulva sem adták fel. 

munkaspart_2010.jpg

Domináló vörös szín, harsogó jelszavak és egy merész kifejezés: "ÁLLAMOSÍTÁS"

 munkaspart_2010_ii.jpg

A pártlogó színei és az elnök kokárdája némi "nemzeti" jellegű kampányolást jelentett.

A figyelemfelkeltő kampány nem sokat hozott: már csak 0,1%-nyi szavazót...

2014

2013-ben elhagyták nevűkből a "kommunista" jelzőt, így hivatalosan "Magyar Munkáspártként" folytatták. 

kalapacsos_ember_2014.jpg

Egészen modernnek ható grafikai kivitelezésben tűnik fel a munkásmozgalom - de elsősorban a szociáldemokrácia - kalapácsos embere! Harcos kép - harcos jelmondatok - minimális szavazótábor...

 munkaspart_kadar_2014.jpg

Ez már-már "személyi kultuszra" hajaz. Az üzenet ugyanaz 25 éve: "Kádár alatt jobb volt". A bőrdzsekis azért fiatalos érzést akar kelteni.

Ebben az évben - önmagukhoz képest - kicsit összeszedték magukat: majdnem 60 ezer voksot gyűjtöttek be, de az 1% így is messze volt...

Történelmi aranyköpések

Válogatás

Tanári pályámon jó néhány "izgalmas" mondatot hallottam diákok szájából.

Ezekből adok most közre egy kis illusztrált válogatást.

Kellemes perceket kívánok! :)

kaba.jpg

Mohamed Kábában született. (kába = szent kő (meteorit))

csehszlovakia.png

A Szovjetunióhoz csatolták Csehszlovákiát. (Nem az a „tűpontos” értelmezés…)

9_01berlini_fal.jpg

1961-ben felépítették a berlini nagy falat. (Aha. És akkor mi van Kínában?)

fdr.jpg

Roosevelt Anglia elnöke volt és felszámolta a céheket (Anglia nem monarchia véletlenül? És hogy jönnek ide a középkori céhek???)

gat.jpg

A Tenneessee-völgyet kitisztították (Valójában: gátakat építettek)

40-halasz.jpg

Először a halászok költöztek el – utánuk pedig az emberek is. (Szegény halászok – már emberszámba sem veszik őket).

george-h-w-bush.jpg

1789-ben beiktatták George Bush-t, az USA első elnökét. (Végül is 200 éve ide vagy oda….)

louisiana-purchase-gettyimages-3070818.jpg

 A Louisiana folyó volt a határ. (Louisiana hatalmas területi egység volt – a Mississippi folyón túl…)

cotton.jpg

Mit termesztettek a rabszolgák az ültetvényeken? „Krumplit” (Persze – azon volt akkora haszon…)

winnetou-velebit-cntb-tb-starigrad-paklenica-1.jpg

Hol éltek az indiánok? „A gettókban” (Nagyvárosi Winnettou…)

A Magyar Szocialista Párt választásai üzenetei - majdnem három évtized

Plakátok 1990-2018

A Magyar Szocialista Párt 1989 októberében alakult meg - az egypártrendszer állampártja, az MSZMP utódjaként. Azóta minden választáson indulnak. A következőkben kronologikus válogatás következik plakátjaikból.

1990

A rendszerváltás parlamenti választása. A felmérésekből lehetett sejteni, hogy az MDF és az SZDSZ küzdelmét fogja hozni március és április - így az MSZP szelídebb célokkal indult. Ez tükrözték plakátjaik is. 

 mszp_egyetlen_1990.jpg

Központban a szegfű, a szín pedig a baloldal hagyományos pirosa / vöröse. A szöveg nem kifejezetten győzelemre törő...

mondd_a_papanak_1990.jpg

Egy "kis bájos" - 33 évvel ezelőttről. Kedves kisfiú, kósza, szőke fürtökkel...

mszp_demisz_1990.jpg

A DEMISZ a KISZ jogutódjaként próbálkozott, ifjúsági szervezetként. Toller Lászlót később Pécs polgármesterévé választották.

mszp_1990.jpg

A dolgozói tulajdon klasszikus baloldali program. Valahogy egyik kormány sem valósította meg három évtized alatt... A "baloldal nélkül nem megy" szlogen attól óvott 1990-ben, nehogy csak az újonnan megalakult "rendszerváltó" pártok kerüljenek be a parlamentbe.

1994

A szocialista győzelem éve: 33%-os szavazati aránnyal a parlamenti helyek 51%-át szerezték meg és - az SZDSZ-szel koalícióban - kormányra kerültek.

mszp_horn_gyula_1994.jpg

Szemben 1990-el most már kitették plakát egy politikusukat - mégpedig első számú vezetőjüket, Horn Gyulát.

  mszp_1994.jpg

Egy "kedvesen kikacsintó" - kicsit "nőies" szórólap.

1998

A vereség éve. A szocialisták ugyan - alacsonyabb részvétel mellett - megint megkapták a maguk 33%-át, de az ellenzék pártjaira összesen 60% voksolt, így megint kormányváltás következett. 

mszp_horn_1998.jpg

Ismét Horn Gyula a plakáton. Az üzenet egyértelmű: "sikeres folytatást".mszp_horn_1998_2.jpg

Az üzenet azonos. A vörös szín eltűnt - helyét a kék és a nemzeti hármasszín vette át.

mszp_donath_laszlo_1998.jpg

Egy "vicceskedő" grafikai próbálkozás: jogosítvány parlamenti képviselőséghez. Donáth László eredeti hivatásaként evangélikus lelkész.

2002

Új névvel - új arccal - az MSZP-SZDSZ tandem visszatért a hatalomba 

mszp_medgyessy_2002.jpg

Erre a plakátra nem is került szlogen: jó fotó a mosolygó jelöltről. A domináló szín a kék, a pártjelvény kicsi.

mszp_medgyessy_2002_2.jpg

Egy ikonikus plakát. Aki tanult pszichológiát tudja, hogy a Maslow-féle piramis szerint az ember legalapvetőbb igénye a BIZTONSÁG.

mszp_donath_laszlo_2002.jpg

Tipikus 2. fordulós plakát. Amikor még kétfordulós volt a választás, akkor lehetőség nyílt a kevésbé esélyes jelöltek visszalépésére, az esélyesebb szövetséges javára. (Így nyert a Fidesz 1998-ban a Kisgazdák visszalépéseivel). Itt is a kék szín dominál.

2006

A rendszerváltás óta először nem bukott meg egy kormány. Az MSZP ismételt - de úgy nevet "előhúzva a kalapból". 

mszp_gyurcsany_2006.jpg

Gyurcsány Ferenc 2004-ben vette át a miniszterelnökséget - most folytatás céljával kampányolt (sikeresen). Ez a plakát eltér sok mástól - mert konkrétumok szerepelnek rajta.

mszp_kiss_2006.jpg

Kiss Péter 2004-ben hajszál híján hazánk miniszterelnöke lett - az MSZP Elnöksége őt jelölte először. Mérnök volt és a KISZ-ből indult. Az MSZP Baloldali Platformját vezette.

mszp_2006.jpg

Egy negatív plakát - kormányoldalról. A domináns szín a narancssárga...

2010

Milyen sokat változott a világ négy év alatt: őszödi beszéd + 2008-as gazdasági válság - biztossá vált, hogy 2010-ben kormányváltás fog következni. 

mszp_mesterhazy_2010.jpg

Az MSZP hivatalosan Mesterházy Attilát jelölte - az "esélytelenek nyugalmával". A plakát erősen nemzeti színű, a kék éppen hiányzik.

mszp_kek_2010.jpg

Szinte "könyörgő" plakát: "tudjuk, hogy kikaptunk - de mégis szavazzatok ránk!". "Visszatért" a kék, "cuki" a szívecske - de pártlogó nincs...

szanyi_tibi_2010.jpg

Pártlogó nincs, a vörös szín teljesen hiányzik. Szlogen nincs - csak két személy (a másik a kerületi polgármester) és egy "húzónév".

mszp_angyalfold_2010.jpg

2010-ben még nem volt összeférhetetlen a polgármesteri és a képviselői tisztség. A nagy pártok éltek is a lehetőséggel, hogy helyben jól ismert embereiket indítsák. A színösszeállítás és a jelmondat erősen hazafias.

mszp_antifasiszta_2010.jpg

Klasszikus "antifasiszta" baloldali felhívás a XX. századból. A  grafika a Magyar Gárdára utal.

2014

Mesterházy Attila ezúttal "komolyan vett" jelölt volt - de kikapott... 

mesterhazy_2014.jpg

Személyes plakát, szép szavak - kis logó.

 mesterhazy_2014_2.jpg

Fontos plakát: Mesterházy Attilának többpárti koalíciót sikerült maga mögött felsorakoztatnia. Az üzenet egyértelmű: KORMÁNYVÁLTÁS.

mszp_hiszekeny_2014.jpg

Az egyes helyi jelöltek is kitették plakátjaikra a szövetkezett pártok logóit - de nem egyforma méretben.

mszp_fidesz-maffia_2014.jpg

Érdekes grafikai megoldásokkal ellátott szórólap indokolja a kormányváltás szükségességét. Negatív kampány - ellenzékből.

2018

Az MSZP érdekes megoldással próbálkozott: most egy kisebb párttal szövetkeztek és annak vezetőjét jelölték miniszterelnöknek. A kormányváltás megint elmaradt... 

karacsony-gergely-2018_-marcius-15.jpg

Mosolygós jelölt, klasszikus irodalmi jelmondattal - kicsi pártlogókkal.

pecs_2018.jpg

A végére egy teljesen piros plakát. Budapesti és helyi jelöltek közös fóruma. A bátorító kulcsszó: "elszántság."

Július 31 - Petőfi Sándor halála a segesvári csatában

Ezzel a poszttal emlékezünk a hazáért elhunyt hősökre is

A segesvári csata és Petőfi Sándor halála

 

1849 tavaszán – az alig egy esztendeje létező – magyar honvédség szinte teljes Magyarországot felszabadította. (Kivételesen jó címet adott középiskolai tankönyv szerzője: „A semmiből teremtett hadsereg helytállása”) Csak néhány erőd (pl. Temesvár) és terület (pl. az erdélyi Érchegység) nem került a honvédcsapatok kezére.

Lehetett tudni, hogy a Habsburg-hatalom (ekkor fő alakjai Schwarzenberg miniszterelnök és az igen ifjú (19 éves) Ferenc József császár) nem törődnek bele a fél birodalom feletti hatalom elvesztésébe.

A történészek természetesen nem szeretik a „mi lett volna” ha típusú kérdéseket , de kivételesen  érdemes kicsit „elmélázni” azon, mi lett volna ha az osztrák hatalom nem kap külföldi segítséget a magyarok ellen. Talán évekig tartó véres háború? Esetleg valamiféle „kiegyezés”, ahol Ausztriát és Magyarországot csak perszonálunió köti össze? Teljesen független Magyarország (esetleg köztársaságként, Európa szívében)? Talán a teljes XIX/XX. százaid európai (és világ-) történelem máshogy alakult volna…

Az osztrákok azonban – a Szent Szövetség rendszerének értelmében – megkapták az orosz birodalom (I. Miklós cár) támogatását, akik 1831-ben már a lengyel szabadságharcot is vérbe fojtották. Az oroszok 200 ezer főnyi sereget küldtek, mely északról (Galíciából) és keletről / dél-keletről (a román fejedelemségek irányból) tört be hazánkba. (Ráadásul egy fontos hadosztály „hozzácsaptak” Haynau osztrák főseregéhez is.

Az Erdélyre törő, jelentős túlerőben lévő csapatokat Lüders cári tábornok vezette. Az orosz birodalom (és hadsereg) vezetésében számtalan németes hangzású családnévvel bíró személyt találunk 1721 után: ahogy egy korábbi posztomban már írtam, ők a balti nemességből jött, fokozatosan eloroszosodott egykori németek.

az_erdelyi_harcok_tekepe.png

A fenti térképen jól látható, hogy az orosz csapatok több irányból törtek rá Erdélyre – és viszonylag lassan, szinte „óvakodva” haladtak előre. A magyar csapatok hősiesen védekeztek (pl. ezekben a harcokban vesztette életét – ágyúlövéstől! – a jeles székely ezermester, Gábor Áron is), de a jelentős túlerővel szemben nem sok esélyük volt.

Lüders július második felében elfoglalta a szászok fővárosát, az 1849 téli/ tavaszi harcok egyik fő célpontját jelentő Nagyszebent, majd észak-kelet felé fordult és július 29-én bevonult a szintén szász Segesvárra.

bem.jpg

A szabadságharc lengyel hőse, Bem tábornok eközben kis seregével betört Moldvába, abban a reményben, hogy felkelést tud kirobbantani az orosz csapatok hátában. A nyári hajárat fontos sajátossága volt, hogy az magyar csapatok végig szétaprózva, sok kisebb csapattestben tevékenykedtek – Bem soha nem tudott egyszerre nagy erőt szembe állítani az oroszokkal.

 Július végén Székelyföldre, majd kicsiny, 2000-nél alig több gyalogosból, néhány száz huszárból és ugyanannyi tüzérből álló seregével Székelyudvarhelyről Segesvár felé indult.

a_segesvari_csata_terkepe.jpg

E város keleti határában, Segesvár és Fehéregyháza között ütközött meg július 31-én a két fővezér. Bár a fenti térkép nem jelezni, de Lüders háromfelé osztotta seregét: csapatai figyeltek észak felé (hátha magyarok támadnak északról, Marosvásárhely felől) és őrizték a nyugat (Medgyes) felé vezető utat is.

Bem valóban számított a Marosvásárhely felől beérkező honvédcsapatokra – de ez a támadás nem következett be. Ennek ellenére alig több, mint 2 ezer gyalogosával (melyeket mintegy 10 ágyú támogatott) bátran rohamozott majdnem egész nap a saját balszárnyán, ahol az orosz jobbszárny legyőzésével kívánt bejutni Segesvárra. A csata elején egy jól irányzott ágyúlövés halálosan megsebesítette Szkarjátyin tábornokot, az ellenség egyik vezérét.

A fordulat 5 óra felé következett be: az orosz balszárnyon addig tétlenkedő orosz lovasság (dzsidával (lándzsával) és karddal felfegyverezve) lerohanta csekély létszámú csapatainkat, akik nem tudván megállítani a rájuk zúduló áradatot, menekülésbe fogtak. A mi ágyúink ekkorra elhallgattak: csövük megrepedt vagy eltalálták őket. Rendezett visszavonulás helyett sajnos szétfutott a sereg, mindenki az életéért futott. Az oroszok nem ismertek irgalmat: kb. 500 honvédet mészároltak le – akiket a helyi lakosok temettek el, zömmel tömegsírban.

Az ellenség áradatát hősiesen fékezte egy ideig 35 szatmári gyalogos, akik hadnagyuk Kozma Dénes vezetésével háromszor verték vissza a lovasrohamot a Sárpatak hídján felborult  magyar ágyúból képzett torlasz mögül védekezve!

petofi_menekulese_1.JPG

A csatában – fegyvertelenül és gyalogosan (mert lovát pár nappal hamarabb eladta) – részt vett Petőfi Sándor (kinek Bem visszaadta őrnagyi rendfokozatát!) is. 5 óra után neki is menekülnie kellett.

A fenti térkép szerint ő is Fehéregyházán keresztül menekült, majd – feltehetőleg – dél felé kanyarodott.

petofi_menekulese_2.JPG

Általában azt szoktuk gondolni, hogy „ismeretlen körülmények között” adta életét a hazáért és a világszabadságért, de úgy tűnik, hogy ez nem igaz.

 Egy Kurka Mihály nevű tapasztalt honvédhuszár beszámolt haláláról (még aznap este, Kőhalomba érkezve csapzottan, sebesülten).

. A költő gyalog futott (nem volt túl jó egészségi állapotban), de Kurka aki magányosan menekült megragadta őt, Petőfi pedig felkapaszkodott mellé. Így kapott esélyt a menekülésre, de több orosz lovas utolérte őket: a Nemzeti dal költője kénytelen volt elengedni a kengyelszíjat, amibe kapaszkodott, befutott a kukoricásba, ahol az orosz lovasok utolérték és karddal (nem lándzsával!) több vágással megölték a fegyvertelen menekülőt! Kurka honvéd túlélte, ezért tudta még aznap elmondani a történteket. Petőfit vélhetően ott temették el a falusiak, ahol meghalt, azaz feltehetjük, hogy nem került tömegsírba.

A vereség ellenére Bem folytatta a harcot. Megismételte márciusi legendás hadmozdulatát és az ellenfél főerőit „kicselezve”, augusztus 5-én visszafoglalta Nagyszebent. Ez volt a szabadságharc utolsó győztes csatája!

süti beállítások módosítása